Rejestracja pacjenta

Rejestracja czynna:

od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do 18.00

Termin każdej wizyty u lekarza należy wcześniej umowić w rejestracji osobiście lub telefonicznie.

Dostępne formy rejestracji:

Pacjent zgłaszający się do rejestracji powinien mieć przy sobie dowód osobisty oraz skierowanie do danej poradni.

W dniu przyjęcia do poradni należy zgłosić się do rejestracji w celu weryfikacji danych w systemie eWUŚ.

Rejestracja osobista

W przypadku wizyty pierwszorazowej, konieczne jest założenie historii choroby. Rejestracja taka trwa dłużej, dodatkowo konieczne jest tu także potwierdzenie uprawnień do bezpłatnych świadczeń medycznych, stąd wymóg osobistego zgłoszenia się z dokumentami i dokonania rejestracji (bez możliwości rejestracji telefonicznej).

Dane potrzebne do założenia historii choroby (wpisywane w przypadku pierwszego zgłoszenia się do rejestracji):

W dniu przyjęcia do poradni należy wypełnić dokument upoważniający wybranego członka rodziny / bliską Pacjentowi osobę do ewentualnego dostępu do dokumentacji medycznej Pacjenta. W tym celu Pacjent powinien znać imię, nazwisko, numer PESEL oraz numer telefonu wybranej osoby.

Rejestracja telefoniczna

Rejestracja telefoniczna czynna:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00
pod numerem telefonu: (61) 286-55-66 lub (61) 285-21-34

Telefonicznie można rejestrować się do następujących poradni:

Przy rejestracji telefonicznej należy mieć przygotowany dowód osobisty oraz skierowanie jeśli jest wymagane do wybranej poradni.

Rejestracja przez osoby trzecie

Dokumenty wymagane do rejestracji:

Pacjent zarejestrowany przez osoby trzecie lub telefonicznie, przed wizytą w poradni udaje się do rejestracji celem weryfikacji danych.